Mlecznik Kleisty

Ostatnia edycja: 2015-03-05 13:38:57

1. Typ: Roślina

2. Opis:
Mlecznik Kleisty składa się z korzenia i bardzo grubej łodygi zakończonej, kwitnącym cały rok, kwiatem. Na wiosnę kwiat zastępowany jest puszystą lekką kulą nasion, wyposażonych w aparaty lotne. Jedna roślina w ciągu roku wydaje około 6000 nasion. Zdmuchnięte przez wiatr nasiono, odrywając się od rośliny, zabiera ze sobą kleistą substancję, która pozwala zaczepić się o ziemię, skałę, kępę traw a nawet istotę żywą. Nasiona mogą przebyć duże odległości. Na otwartych terenach, porośniętych gęsto roślinnością (łąki) rzadko udaje się nasieniu wylądować na ziemi, dlatego przystosowała się do porastania na przykład wąskich przesmyków pozbawionych skał (lub z ograniczoną ich ilością), gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo, że jej nasiono zostanie zasiane.
Mlecznik najgęściej porasta tereny Amarth i Careogrodu. Roślina ta jest powszechnie znana i bardzo łatwa do zdobycia. Niestety jest lekceważona, ponieważ mało kto wie o jej cennych właściwościach kleistych.

3. Sposób przechowywania:
Tylko odpowiednio zagęszczona kleista substancja, znajdująca się w łodydze, a która przenoszona jest na nasionach, musi być przechowywana w zamkniętej fiolce. Zasycha w ciągu godziny. Niezagęszczona substancja nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach.

4. Trwałość:
Klej - kilka dni bez ingerencji (prób rozerwania).

5. Sposób, w jaki dostarcza się ją do organizmu:
Nie dotyczy

6. Efekt, jaki powoduje jej zażycie/dostarczenie do organizmu:
Klej (czyli odpowiednio spreparowana substancja) powoduje sklejenie skóry. Połknięty powoduje sklejenie gardła. Sama substancja, w stanie rzadkim, nie jest bardzo groźna.

6.1 Czas, po jakim zaczyna działać:
Klej - godzina.

6.2 Antidotum i jego dostępność:
Woda, spirytus.

Autor: Zyvia

Wróć do strony głównej