Śmierć, okaleczenie lub aresztowanie postaci

Ostatnia edycja: 2022-04-04 17:08:59

W Opowieściach Fabuły Głównej (sesjach oraz eventach FG) możliwe są rozmaite następstwa fabularne dla uczestniczących postaci - również negatywne, takie jak aresztowanie, trwałe okaleczenie, bądź śmierć. Następstwa te mogą jednak zaistnieć wyłącznie na opisanych poniżej zasadach:

1. W FG nie ma możliwości bezpośredniego zabicia lub trwałego okaleczenia jednej postaci gracza_ki przez inną (chyba że prowadząca daną postać osoba zgłosi na pw MG prowadzącemu_cej sesję chęć okaleczenia/uśmiercenia swojej postaci). Jeśli jakaś postać podejmie taką próbę, narracja będzie poprowadzona tak, by było to niemożliwe. Postać oczywiście może takie próby podejmować, jeśli jest to zgodne z lore (np. wynika z opisu rasy) lub jej indywidualnego charakteru, lecz nie będzie możliwości powodzenia takiej próby. Oznacza to też, że nie będą wykonywane rzuty - próba będzie automatycznie nieudana.

2. FG śmierć postaci jest możliwa, gdy zdecydują o tym rzuty - a więc tylko w akcjach, na które rzuty będą wykonywane. W praktyce najczęściej będą to rzuty na akcje podejmowane przez NPCe bądź jakieś zjawiska fizyczne (np. działanie pułapki). Śmierć postaci w FG zawsze będzie jednak ostatecznością i nawet w sesjach wysokiego ryzyka nie będzie o nią łatwo.

Mechanicznie śmierć postaci oznacza konieczność zrobienia resetu i stworzenia nowej (jeśli chcemy dalej grać na danym slocie), lub po prostu zarchiwizowania jej (poprzez taką funkcję w Lobby). W takiej sytuacji niewykorzystane PW zdobyte przez postać nie przepadają, ale można je przekazać już wyłącznie rodowi albo organizacji, do których postać należy. PW nie mogą być "odziedziczone" przez nową postać stworzoną na tym samym slocie ani też przekazane żadnej innej postaci.

3. Również postacie graczy_ek sprawujące określone funkcje związane z jakimś rodzajem władzy, np. należące do straży, wojska bądź Inkwizycji (w efekcie wybrania takiej profesji dla postaci) będą miały ograniczone możliwości wpływania na pozostałe postacie w sesji. Nie będą mogły (bez zgody osoby prowadzącej daną postać wyrażonej w pw do MG) ich zabić, ranić czy aresztować, by w ten sposób uniemożliwić im dalszy udział w przygodzie. Choć nadal, analogicznie jak przy zabijaniu, mogą takich działań próbować, jeśli jest to zgodne z lore bądź ich charakterem. Po prostu próby te zakończą się automatycznym niepowodzeniem wyrażonym w adekwatnej narracji. Zabić, ranić czy aresztować postać mogą dopiero NPCe prowadzone przez MG.

WYJĄTEK od tej zasady ma miejsce w sytuacji, jeśli dana postać gracza_ki jest oficjalnie (w FG) poszukiwania przez jakieś władze - np. straż lub Inkwizycję. Wówczas osoba prowadząca adekwatną postać (należącą do straży lub Inkwizycji), będzie mogła dokonać aresztowania (ale nie zabicia) takiej postaci.

Nie oznacza to jednak, że obecność w sesji postaci strażnika_czki bądź inkwizytora_ki nie ma znaczenia dla dobrostanu pozostałych postaci. Jeśli dana postać sprowokuje czymś inną - niezależnie, czy prowadzoną przez gracza_kę, czy MG, powinna w każdej sytuacji przewidywać tego konsekwencje, które mogą logicznie i zgodnie z lore zaistnieć w sesji. 

Czyli "tak po prostu" postać gracza_ki będąca np. strażnikiem, nie aresztuje drugiej postaci, ale jeśli na oczach tego strażnika ta druga postać będzie łamała prawo, może ponieść konsekwencje w sesji - z aresztowaniem włącznie - tyle że przez NPCa, który pojawi się w narracji MG (jako zgodna z lore i logiczna konsekwencja). Podobnie np. osoba prowadząca dzikiego maga w sesji z inkwizytorem może zakładać, że nic poważnego nie spotka jej postaci ze strony tego konkretnego inkwizytora, ale już powinna liczyć się z tym, że jeśli inkwizytor odkryje, że ma do czynienia z dzikim magiem, to dowie się o tym Inkwizycja i może to mieć (różne) następstwa fabularne w FG dla tej postaci. Warto więc akcje swoją postacią podejmować, logicznie przewidując ich możliwe konsekwencje w lore gry.

KARCZMA: Podobne zasady dotyczą gry w Karczmie. Postacie graczy_ek, niezależnie od pełnionej przez siebie fabularnie funkcji (np. w Straży czy Inkwizycji), w Karczmie pojawiają się wyłącznie po służbie i nie mają w niej wówczas jurysdykcji. Jeśli widzą coś rażącego, w co chciałyby fabularnie zaingerować, mogą podjąć próbę wezwania odpowiednich NPCów. Można poprosić o ich animację Karczmarzy_ki lub MG, o ile będą oni_ne akurat mieć taką możliwość.

Wróć do strony głównej