Człowiek

Ostatnia edycja: 2023-01-29 14:22:26

1. Wygląd

Najczęściej to właśnie do Ludzi przyrównuje się inne rasy. Kształt głowy i twarzy może nieznacznie odbiegać od owalnego i określać indywidualne cechy jednostki. Na twarzy dorosłych mężczyzn pojawia się zarost. Poza głową owłosienie jest znacznie ograniczone. Włosy mogą przybierać różne kolory: siwe, blond, rude, brązowe, czarne ze wszystkimi ich odcieniami. Wszelkie wykraczające poza ten kanon są  wynikami zabiegów alchemicznych lub innych upiększających, obserwowanych szczególnie u kobiet. Tęczówki oczu również mają ograniczone spektrum kolorystyczne: niebieskie, zielone, brązowe. Kształt oczu, nosa, ust i reszty twarzy jest bardzo zróżnicowany i zauważa się skłonność do dziedziczenia tych elementów po rodzicach.
Kobiety i mężczyźni różnią się nieco budową. Mężczyzna z reguły jest wyższy, bardziej umięśniony, ma szersze ramiona. Kobieta z kolei na ogół jest mniej postawna, nie ma tak szerokich ramion, ale zauważalnie szersze są jej biodra.
Budowa ciała w zależności od  miejsca zamieszkania i warunków, w których przebywają ludzie może odznaczać się pewnymi charakterystycznymi cechami. Może to być nieznaczna różnica w odcieniu skóry, kształcie oczu czy nosa. Kombinacja takich cech jest typowa dla określonych rejonów, jednak nie każdy obszar kształtuje wygląd Ludzi. Migracje prowadzą do zanikania takich cech szczególnych.
Człowiek dojrzałość fizyczną osiąga około 20 roku życia i przeciętnie żyje 80 lat. Odnotowuje się jednak przypadki nawet 120 letnich Ludzi.

2. Historia

Według najdawniejszych przekazów Ludzie mają być pierwszą rasą, jaka zamieszkała w Fallathanie. Powszechnie uważa się, że do życia powołał ich sam twórca świata - Przedwieczny - sam świat tworząc też właśnie dla nich. Kolebką ludzkości była Vanthia, "Centrum Świata" - wówczas rozległa, żyzna i bogata kraina. To tutaj około roku 7000 p.n.e. pojawiły się pierwsze ludzkie plemiona - początkowo żyjące w oddaleniu od siebie, później stopniowo zaczynające się jednoczyć lub wojować ze sobą, gdyż Przedwieczny najwyraźniej obdarzył ich dość wojowniczą naturą. Na przestrzeni wieków sprawiła ona, że Ludzie podporządkowali sobie większość znanego świata, tworząc własne państwa, takie jak Vanthia, Imperium Vanthijskie, Ostwald i Natea. Przedstawicielom ich rasy podlegają też niektóre prowincje w Amarth.

Więcej na temat historii rasy przeczytać można w opisach państw: Mała Vanthia, Imperium Vanthijskie oraz Amarth.

3. Wskazówki dotyczące odgrywania

Charakter człowieka zależy w głównej mierze od tego co przeszedł, czego doświadczył oraz czego był (jeśli był) uczony w młodości. Przy czym nawet uczony praworządnego zachowania młodzian wyrosnąć może na mężczyznę chaotycznego, który nie toleruje narzucania mu praw i ma spore trudności z ich przestrzeganiem. Tak samo jest z wyborem między charakterem dobrym, neutralnym oraz złym. Żaden człowiek nie rodzi się dobry czy zły, lecz staje taki z czasem, pod wpływem otoczenia oraz własnych wyborów.

W znacznej większości Ludzie posługują się językiem wspólnym. Mieszkańcy niektórych krain z czasem stworzyli także własne języki wywodzące się ze wspólnego (niekiedy z połączenia z językiem innej rasy). Bardziej uczone jednostki potrafią biegle posługiwać się więcej niż jednym językiem, a niekiedy nawet kilkunastoma! Z kolei pospólstwo w większości jest niepiśmienne.

Właściwie nie ma wspólnej kultury ludzkości. Jedyny element który przewija się przez wszystkie kultury będące wytworem człowieka to mity i legendy z dawanych czasów. Poza tym wszystko zależy od konkretnej grupy. Mogą więc być wyznawcami dowolnego bóstwa, lub bóstw, albo też w ogóle porzucić czczenie bóstw, na przykład na rzecz poświęcenia się wiedzy i technologii, niejako samych siebie stawiając na piedestale. Różne też są tradycje i osiągnięcia różnych cywilizacji.

Różny jest też stosunek Ludzi do przedstawicieli innych ras. Ci mieszkający w Amarth i Małej Vanthii do pozostałych ras są nastawienie zwykle neutralnie, różnią ich w tym zakresie co najwyżej jakieś indywidualne preferencje. Natomiast mieszkańcy Imperium Vanthijskiego, Ostwaldu i Natei znacznie częściej mają tendencję do uznawania się za lepszych i ważniejszych (także w sensie kosmologicznym - jako Pierworodni Przedwiecznego) od pozostałych ras. Wśród nich najwyżej cenią Krasnoludy, Niziołki, Anioły a niekiedy też Driady, Wampiry i Wilkołaki (choć tutaj opinie Ludzi są bardzo spolaryzowane), gdyż uważają ich w jakimś sensie za swych "krewniaków". Pozostałe rasy, może z wyjątkiem Haressdrenów, których Ludzie otaczają szacunkiem (choć niepozbawionym dystansu) są przez nich traktowane jako poślednie. W Imperium Vanthijskim zwłaszcza Elfowie nie cieszą się sympatią.

Do lore dostosowała: Q'essan [1]

Wróć do strony głównej