Kosmologia i plany istnienia

Ostatnia edycja: 2021-06-12 20:17:41

Plany istnienia_1

Przedwieczny Ojciec

Pewnie każde dziecko w Fallathanie słyszało opowieść o Przedwiecznym Ojcu i jego planie stworzenia idealnego świata. Historia ta zaczyna się w momencie, w którym pierwsi ludzie zostali powołani do życia. Trafili do świata pełnego przeróżnych roślin i zwierząt, w którym zostali zostawieni sami sobie i musieli sobie poradzić. Wykonali to zadanie pierwszorzędnie, tworząc miasta i królestwa, jednak ciągle tliła się w nich tęsknota i potrzeba odkrycia prawdy o swoim pochodzeniu. Poszukiwania pozwoliły im odkryć inne plany istnienia oraz to, że są one zamieszkane przez istoty, których potęga wykracza poza ich pojmowanie. Jedną z tych istot był Tilion, który opowiedział pierwszym ludziom o swoim ojcu, Przedwiecznym. To właśnie on był twórcą, który zbudował świat, aby wypełnić go swoimi dziećmi mającymi dotrzymać mu towarzystwa. Korzystając ze swojej mocy, stworzył wszystkie plany istnienia: Sferrum czyli rzeczywistość, Alvir - plan światła, Tragtar - plan ciemności, Envar - plan śmierci, Livnir - plan życia. Sferrum otoczył kręgiem materii, który odpowiadał za cały proces życia materialnego i obejmował plany Envar i Livnir. Ponad nim stworzył krąg ducha, który odpowiadał za proces transferu energii życiowej z rzeczywistości do Alviru lub Tragtaru. Całość zaś połączył siecią Magii, która pozwalała planom na komunikację i transfer energii. Z każdą nową kreacją Przedwieczny wyzbywał się części swojej mocy, wykorzystywał ją do podtrzymania tworzonych planów. Mimo iż słabł, nie przerwał swojej pracy, ale zmienił zamierzenia. Bardzo polubił swoją kreację, jednak czuł, że nie starczy mu sił, by cieszyć się efektem końcowym; stworzył więc Bogów, strażników, którzy mieli pilnować, by jego misternie stworzony porządek trwał nadal gdy jego już zabraknie. Bogowie objęli swoje domeny, by zawiadywać poszczególnymi fragmentami tego skomplikowanego systemu. Przedwieczny zaś resztką swojej mocy stworzył w końcu istoty śmiertelne, swoich towarzyszy, o których śnił od początku kreacji. Tak stworzył swój idealny świat, świat, w którym nawet najmniejsze źdźbło trawy zawiera jego cząstkę.

Plany istnienia

Alvir - plan światła

Plan ten jest wielką nizinną krainą, gęsto porośniętą lasami, która ciągnie się w nieskończoność. Trafiają tutaj wszystkie dusze, które w świecie materialnym wiodły prawe i dobre życie. Mogą po śmierci zająć się wszystkimi aktywnościami, które sprawiały im przyjemność za życia lub skorzystać z zaproszenia bóstw, którym oddawały cześć, i stać się ich przedstawicielami.
Alvir nie jest połączony ze Sferrum ani z kręgiem materialnym, ponieważ znajduje się na kręgu duchowym. Jedyna komunikacja ze światem materialnym odbywa się przez sieć magiczną. Jest ona wykorzystywana przez bóstwa i Alvirian do komunikacji ze śmiertelnikami.
Katedry magiczne korzystające z tego planu to Katedra Mistyczna i Katedra Planów.

Tragtar - plan ciemności

Plan ten jest przesiąknięty złem, ciemnością i chaosem. Trafiają tutaj dusze, które kierowały się za życia nienawiścią, czyniły ogólnie pojęte zło. Tragtar składa się z dwóch stref, pierwsza to Przedsionek Tragtaru, miejsce puste, z dominującą zewsząd grozą i przygnębieniem. Ten nieprzyjazny obszar przemierzają dusze, którym Tragtarianie starają się uświadomić ich grzechy i doprowadzić do skruchy. Jeśli im się to uda, dusza taka ma szansę trafić do Alviru. Jeśli jednak nie, dusza trafia do drugiej strefy, czyli Prawdziwego Tragtaru - otchłani rozpaczy. Jest to miejsce, gdzie dominują wszystkie negatywne energie i emocje, jest to żywe ucieleśnienie chaosu, zniszczenia, plugastwa, perwersji i makabry. Zamieszkujące tu dusze zostały spaczone chaosem, nie ma dla nich ratunku, ani wystarczającej kary, stają się upiorami, demonami, które starają się szerzyć swoją zdeprawowaną wizję świata. Przenikają przez sieć magii do świata rzeczywistego, lub są tam ściągane przez niczego nie podejrzewających magów i guślarzy, deprawując ich myśli i naginając wolę do swoich celów.
Podobnie jak Alvir, Tragtar leży na kręgu ducha i nie ma innego połączenia z wewnętrznym kręgiem, niż przez sieć magii. Katedry magiczne korzystające z tego planu to Katedra Mistyczna i Katedra Planów.

Livnir - plan życia

Plan ten jest podstawą kręgu materii. Jest miejscem cudów, energii życiowych i różnego rodzaju procesów kreujących Sferrum. Livnirianie odpowiadają za żywe pory roku - wiosnę i lato. To dzięki ich energii rodzą się wszelkie istoty, a jednocześnie sprawiają oni, że świat jest pełen różnorodnych form; w kreatywny sposób wykorzystują swoje moce, by tworzyć nowe gatunki roślin i zwierząt. W Livnir tworzone są też potężne magiczne kreatury takie jak smoki czy jednorożce, które potem są wysyłane do rzeczywistości, aby ją ubarwić.
Katedry magii, które czerpią moc z tego planu, to Katedra Przemian i Natury.

Envar - plan śmierci

Plan śmierci jest drugą nogą po Livnir, na której opiera swoje istnienie Sferrum czyli rzeczywisty świat. Jest to plan wyjątkowy, ponieważ nie zamieszkują go żadne istoty poza samą Śmiercią. Wypełnia go ona, sprawiając, że jest to puste i ponure miejsce. Plan ten generuje zimne wichry śmierci, które przenikają do rzeczywistości i odbierają ostatnie oddechy umierającym. Chłód, jaki często czują przed śmiercią istoty żywe, jest właśnie wichrem śmierci, który odbiera życie i w postaci duszy przenosi ją do wyższego kręgu, gdzie trafia do Alviru lub Tragtaru.
Envar jest miejscem, gdzie skupia się czysta moc elementów, które, nieograniczone żadnymi innymi czynnikami, rosną w wielkie świetliste skupiska. Żywioły są podstawą wszelkich procesów, które nie są bezpośrednio związane z życiem, np. pogody czy wybuchów wulkanów.
Katedry magii, które czerpią moc z tego planu, to Katedra Przemian i Elementów.

Anomalie rzeczywistości

Wszystkie plany istnienia łączą się w rzeczywistości, plany z kręgu materii są podstawowym jej budulcem oraz oddziaływują na nią podobnie jak plany z kręgu ducha, przez magię.
Wszystko co żyje i wszystko co istnieje napędza machinę stworzoną przez Przedwiecznego. Nie działa ona jednak bezbłędnie dlatego też pieczę nad nią sprawują Bogowie. Są to istoty obdarzone inteligencją, które starają się utrzymać rzeczywistość w porządku zaplanowanym przez ich stwórcę. Wszelkie Anomalie, które co jakiś czas pojawiają się na świecie są korygowane przez interwencję Boskich Wybrańców. Są oni tworzeni w Livnirze, gdzie Bogowie obdarzają ich inteligencją oraz duszą. Ich cel zwykle jest subtelnie wpleciony w ich istotę, charakter. Wszystkie inteligentne rasy, zostały w ten sposób zesłane do Fallathanu, wyjątkiem są ludzie, których stworzył sam Przedwieczny. Po wykonaniu zadania, ocaleniu spójności rzeczywistości, Wybrańcy stają się częścią Fallathańskiego ekosystemu i pozostają w nim na zawsze budując jego różnorodność. 

Wykrycie Anomalii nie jest prostym zadaniem jednak Bogowie w oparciu o swoje doświadczenie są w stanie wykryć je na bardzo wczesnym etapie oraz przeciwdziałać ich przyczynom i skutkom. Mogą to robić przy pomocy swoich Wybrańców lub jeśli sytuacja jest wyjątkowa i wymaga natychmiastowej reakcji mogą wykorzystać sieć magii by rozwiązać problem. Czasem Anomalie są bardzo subtelne co powoduje różne waśnie między bóstwami. Jedna frakcja uważa, że coś jest Anomalią a inna uważa odwrotnie. Sprawy nie ułatwiają Demony, które stale knują jak pozyskać jak największą liczbę dusz by zwiększyć swoją potęgę, co czasem zaburza naturalny porządek rzeczywistości. Jednak póki co, wszelkie Anomalie zostały zatrzymane, niemniej istnieje wśród Bogów frakcja, która uważa, że to ludzkość i jej zachłanność są Anomalią. W historii świata zdarzały się więc przypadki wysłania Wybrańców do powstrzymania zachłanności ludzi, jednak z powodu braku popularności tej idei wśród ogółu Bogów nie odnosiły one zbyt dużych sukcesów.

Wróć do strony głównej