Ordin

Ostatnia edycja: 2021-03-14 13:26:36

Ordin

Skadia - Ordin
Ostwald - Ordin, “Pan Wojny”

 

Rodzina:

Potomek Vanoh - Chaotyczny

 

Domena:

Chaotyczni - wojna oraz wojowie są podstawowymi narzędziami bóstwa w dziele sączenia jak najszerszej dezorganizacji we wrogie kraje oraz szeregi.


Buntowniczy - bóstwo patronuje powstaniom oraz buntom, jeśli wybuchają one z inicjatywy wiernych mu wojów i mają na celu przywrócenie lub poszerzenie "wojowniczego" charakteru kraju.
Sprawiedliwi - bóstwo patronuje wojnie sprawiedliwej, czyli takiej w której wykorzystywana jest sztuka wojenna pozbawiona skrytobójstw, trucicielstwa oraz innych niegodziwości

Wizerunek:

Skadia - Skadyjczycy wyobrażają sobie Ordina jako sędziwego mężczyznę z długą brodą i w uskrzydlonym hełmie, siedzącego w długiej szacie na kamiennym tronie i dzierżącego w dłoni włócznię. Nieodłącznie towarzyszą mu kruki - posilające się na pobojowiskach oraz wilki - symbole dawnego ludu Wyspy Mgieł. Ze swego majestatycznego tronu spogląda chłodnym wzrokiem na resztę świata.
Ostwald - nieliczni wierzący Ostwaldczycy wyobrażają sobie Ordina jako surowego starca w rogatej tiarze na głowie, przyobleczonego w tunikę dopełnioną długą, futrzastą narzutą, trzymającego na kolanach kriegsmesser oraz siedzącego na kamiennym tronie. Stąd bóstwo wymierza sąd nad swymi wyznawcami, trafiającymi pośmiertnie przed jego nieprzejednane oblicze.

Hierarchia:

Skadia - brak hierarchii kultów: Ordin jest głównym bogiem panteonu wszystkich pomniejszych bóstw wyznawanych na Wyspie Mgieł, które też wiernie mu służą. 
Kapłani, który organizują duchowe życie wiernych także nie posiadają własnej hierarchii - wybierani są spośród wspólnoty skadyjskich wiernych poprzez głosowanie. Wierni obierają także pomocników dla kapłanów, którzy w miarę zdobywania wiedzy o runach, ziołach i uzyskaniu daru mistyki, sami mogą zasilić kapłańskie szeregi w przyszłości.

Ostwald - brak hierarchii kultów; Ordin zniszczył Jaryło i pochłonął Welesa (pomniejsze bóstwa ostwaldzkie), przejmując tym samym ich wyznawców w Konfederacji jako własnych wiernych. Uznaje się, że Ordin zawarł przymierze z Welesem i go pożarł, a skamieniałe i pozbawione ognia truchło Jaryło posłużyło jako budulec tronu, z którego dogląda i osądza krzewienie kultu wojny w Konfederacji. Stan kapłański szczątkowy, złożony z pojedynczych, natchnionych głosicieli wędrujących po kraju, formalne zrzeszenia oraz święta jak dotąd nie wykształciły się.

 

Praktyka:

Zasady wiary:
Zbiór zasad kultu Ordina, pozornie wyznaczających dość sztywny charakter samej praktyki wiary, jednak celowo ułożony w sposób umożliwiający indywidualną interpretację każdemu wiernemu - zgodnie z zamierzeniem samego bóstwa, służy do prowokowania konfliktów pomiędzy jego własnymi wyznawcami. Ewentualne kwestie sporne w tejże materii rozstrzygają kapłani na zasadach arbitralnych, co przeważnie i tak kończy się konfliktem.

 

Formalnie istnieje 9 zasad wiary: 

Odwaga

Prawda

Honor

Wierność

Samodyscyplina

Gościnność

Nieustępliwość

Duma

Wytrwałość

 

Święta:
Vígslu - 1 a 7 Festyar - Tradycyjnie największe święto ku czci Ordina, kiedy wojownicy z całej Skadii składają Ordinowi ofiary, prosząc o sukcesy w mających nadejść tego roku starciach zbrojnych. Wojom towarzyszą często całe rodziny, jest to też okazja do wspominania chwalebnych czynów z poprzedniego roku. Częstokroć urządzane są wielkie uczty w tym czasie, a świętowanie przyjmuje formę kilkudniowego festiwalu.
Ordinblót - 15 a 20 Rasber - Kilkudniowy festiwal na cześć Ordina, urządzany na wzgórzu Ordinholl w formie kilkudniowej libacji i zakończony zwyczajowym planowaniem przyszłych ekspedycji oraz wojen. Podczas święta wspomina się poległych towarzyszy, spożywa ogromne ilości potraw oraz trunków, urządza rozliczne zawody mające hartować ciało i ducha wojowników, a na koniec błogosławi zgromadzonych poprzez pokropienie ich krwią zabitych wcześniej zwierząt.

Obrzędy:
Bregða - dosłownie: “Dobywanie miecza” to obrzęd konsekracji wojów, oręża oraz łodzi bojowych. Tradycyjnie ma miejsce raz do roku przy świętowaniu Ordinblót, lecz możliwy jest do przeprowadzenia na życzenie wiernego, bądź danej wspólnoty, szykujących się na wojnę.

Relikwie i święte miejsca:

Relikwie: Brak.
Święte miejsca:
Ordinholl - Wzgórze zwieńczone kamienną świątynią z ołtarzem ofiarnym, położone niemalże w środku lasu Nuin w Skadii. W tymże miejscu, kapłani Ordina pielęgnują jego kult na terytorium Wyspy Mgieł, corocznie przygotowując wraz z wiernymi obchody Ordinblót, a także doraźnie błogosławiąc wojów wybierających się na łupieżcze wyprawy.

 

Opracowanie: Ruda1024 [1024] przy pomocy May [12883] i Pvszek [2000]

Wróć do strony głównej